TEMPEST v číslach

Čo všetko sme za 25 rokov dokázali?
mil.
Kumulatívny obrat
+ mil.
Zaplatené odvody
mil.
Zaplatené výplaty
Priemerný vek zamestnancov
+
Zamestnancov
+
Vystavených faktúr

Vývoj tržieb a pridanej hodnoty (v mil. eur)

tržby, pridaná hodnota

História spoločnosti

Čo všetko sa za 25 rokov udialo?

Vznik spoločnosti TEMPEST, s. r. o. 1992

Certifikát manažérstva kvality podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2000 2002

Ocenenie Deloitte European Technology Fast 50 2003, 2004

Certifikát environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 2004

Prebratie spoločnosti Protect e-Data, s. r. o. 2004

Spojenie spoločností TEMPEST, s. r. o., UNIT, spol. s r. o., a Computel, s. r. o. 2005

Transformácia na akciovú spoločnosť 2006

prebratie spoločnosti LOGIN, a.s. 2006

založenie pobočky TEMPEST Czech 2006

implementácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO/IEC 27001:2005 2007

zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001 2007

zaradenie medzi 200 najväčších nefinančných spoločností v SR 2010

ocenenie "Big 5" Deloitte Technology Fast 50 Central Europe 2010, 2011

zmena sídla spoločnosti
2011

spoločnosť pôsobí na trhu už 20 rokov 2012

zavedenie systému manažérstva kvality v projektoch ISO 10006 2014

zavedenie systému manažérstva kvality služieb ISO 20000 2015

Spoločnosť pôsobí na trhu už 25 rokov 2017

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenskú zodpovednosť chápeme ako neoddeliteľnú súčasť nášho pôsobenia.

Vnímame ju ako záväzok pomáhať tým, ktorí to potrebujú, záväzok dodržiavať etické štandardy a prispievať k zlepšovaniu životného i pracovného prostredia. K prioritným oblastiam spoločenskej zodpovednosti, ktorým sa venujeme, patria kultúra, školstvo a šport.

Za posledné obdobie spoločnosť TEMPEST podporila viaceré zaujímavé projekty:

  • Výstava Cesty Vincenta Šikulu - unikátny projekt pripravený pri príležitosti umelcových nedožitých osemdesiatych narodenín
  • Hlavné reklamné partnerstvo so Štúdiom L+S
  • Pravidelná podpora podujatia pre zdravotne postihnutých Ruky spoja ruky
  • Vianočný koncert v Bratislave v opere SND
  • Bratislavské módne dni
  • Koncerty skupín a interpretov ako Deep Purple, Elán alebo Zucchero
  • Vydanie knihy Maľovaná abeceda a Proti noci od Jána Smreka
  • Vydanie knihy Rozprávočky kvapky Danky od Anny Varadinovej


Slovenský športový strelec Filip Praj

TEMPEST je generálnym partnerom Filipa Praja, slovenského športového strelca, ktorý súťaží v disciplínach trap a double trap (dvojitý trap), je držiteľom 24 slovenských a jedného európskeho rekordu v športovej streľbe. Je tiež juniorským majstrom sveta, trojnásobným majstrom Európy, vicemajstrom Európy. Viac informácií o Filipovi Prajovi nájdete na jeho Facebook profile alebo na www.filippraj.sk.


Aj ty v IT

Niekoľko rokov podporujeme Fakultu informatiky a informačných technológií STU v Bratislave formou finančných odmien a cien udelených na študentských konferenciách alebo súťažiach. TEMPEST zároveň v spolupráci s FIIT STU podporuje projekt Aj ty v IT, ktorý povzbudzuje dievčatá k štúdiu technických vied.

Viac informácií o projektoch, ktorým pomáhame, nájdete na našej stránke.

Filip Praj Filip Praj Cesty Vincenta Šikulu Cesty Vincenta Šikulu Štúdio L+S Aj Ty v IT Knihy Jána Smreka Detský domov v Trnave Ruky spoja ruky

Rozhovor so zakladateľom

Ako sa začínalo pred 25 rokmi?
Peter Kotuliak, zakladateľ TEMPEST a.s.

Peter Kotuliak

Ing. Peter Kotuliak (1967) je zakladateľ firmy a v súčasnosti predseda dozornej rady TEMPEST, a.s. V roku 1991 úspešne ukončil štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT, odbor Elektronické počítače. Od roku 1992 až do roku 2005 prešiel postupne všetkými funkciami súvisiacimi s oblasťou informatiky až po konateľa spoločnosti. V roku 2005 po fúzii so spoločnosťou Unit, spol. s.r.o. a transformácii na akciovú spoločnosť sa stal predsedom predstavenstva spoločnosti TEMPEST, a. s. Štatutárnu funkciu predsedu predstavenstva odovzdal neskôr Petrovi Krásnemu, súčasnému generálnemu riaditeľovi. Peter Kotuliak je jedným z akcionárov spoločnosti TEMPEST, a.s.

Ako sa podnikalo v začiatkoch TEMPEST-u, keď to porovnáš s dneškom?

Deväťdesiate roky znamenali nedostatok všetkého. Firmy boli totálne hladné a boli ochotné akceptovať aj nekvalitu, chyby v dodávkach a iné nedostatky. Dnes je trh oveľa sofistikovanejší a stojí na tom, či firmy poskytujú primeranú kvalitu. Jednoducho, trh je rýchlo schopný odmietnuť spoločnosť, ktorá sa nespráva adekvátne kvalitne a adekvátne komerčne. Kamarát kedysi dávno vravel, že pokiaľ sme nezavreli okná, tak objednávky prišli samy. Súčasné podnikanie je štandardizované v rámci celého rozvinutého sveta, IT je globalizované a nie sú zásadné rozdiely v tom, či podnikáme na Slovensku alebo v západnej Európe.

Aký bol typický zákazník? Čo vtedy požadoval?

Deväťdesiate roky boli určite charakterizované nedostatkom infraštruktúry. To znamená, že väčšina našej práce spočívala v dodávkach hardvéru, základnej techniky, osobných počítačov, tlačiarní, sieťových prvkov a realizácie jednoduchých sietí. V zásade sme začínali ako všetci ostatní. Dodávali sme základné kancelárske vybavenie. Počítače sa používali hlavne na písanie a na počítanie, pretože v tom období nahrádzali písacie stroje a kalkulačky.

Ako v danom čase TEMPEST a zákazníci fungovali?

V takmer žiadnej firme neexistoval informačný systém a vrcholom informatiky bolo elektronické účtovníctvo. Ľudia používali počítač na písanie dokumentov alebo materiálov s cieľom zjednodušiť si prácu. Nemuseli znova a znova prepisovať texty a mohli počítať v Exceli alebo v tom čase v programoch Quattro Pro alebo Lotus 1-2-3. Boli to produkty, ktoré sú už v prepadlisku dejín. Naše deti sa čudujú, že čo sme to zažili a s čím sme to pracovali. Od začiatku podnikania sa v TEMPEST-e sústreďujeme na pridanú hodnotu. Trpezlivo sme vysvetľovali, aké sú služby dôležité. Nazvime to outsourcing alebo prevádzka, alebo poskytovanie služieb prevádzky. Začínali sme v roku 1992 a na trhu už nejakých pár etablovaných firiem existovalo. Už vtedy sme považovali služby za istú formu pridanej hodnoty, ktorá nás odlíšila od ostatných firiem sústreďujúcich sa na dodávku hardvéru.


Pokračovanie článku

Čím alebo kým ste sa inšpirovali pri práci? Pracovali ste intuitívne alebo ste mali nejaké vzory?

Vo všeobecnosti sme začínali s tým, čo chceli naši zákazníci. Zákazníci v mnohých veciach determinovali, kam sme sa uberali. Keď sme získali zákazku na siete, tak sme budovali siete. Keď sme vyhrali zákazku na programovanie nejakého jednoduchého rozhrania, tak sme programovali rozhranie. Multifunkčnosť a široký záber boli znakom väčšiny firiem v tom čase. Neboli špecializované, väčšina IT firiem robila všetko.

Kto boli v tom čase najväčší konkurenti TEMPEST-u?

Najväčšie firmy v 90. rokoch boli určite COPEX, CORINEX, TRONET, Ditec, Posam... a podobne. To sú všetko firmy, ktoré začínali začiatkom deväťdesiatych rokov a len časť z nich existuje dodnes a časť sa informatike venuje len okrajovo. Spomínam si na firmu ZOMA, ktorá bola naším veľkým konkurentom v predaji monitorov. My sme predávali Philips a oni predávali lacné zariadenia z Ázie. Na mnoho firiem si dnes ani neviem spomenúť, pretože už nie sú na trhu.

Ako si vnímal TEMPEST pred 25 rokmi a dnes?

Vyšiel som z akademického prostredia a keď hovoríme o minulosti, tak TEMPEST nevznikal ako trvalo udržateľný projekt. Vznikol ako možnosť privyrobiť si popri mojej práci na fakulte. Nikdy sme si nemysleli, že z TEMPEST-u bude raz 25-ročná firma s jedinečnými znalosťami, s veľkou bázou ľudí, ktorí predstavujú obrovskú hodnotu.

Čo firmu najviac ovplyvnilo v jej vývoji?

Najprv treba povedať, že sme sa nikdy nebáli ísť do nových vecí. Je to tým, že sme vo firme mali a máme šikovných ľudí, schopných rýchlo identifikovať a absorbovať nové technológie. Keď niekto potreboval vytvoriť informačný systém, ktorý sme nikdy nerobili, tak sme do toho šli. Štandardné veci robili iní a robili ich lepšie, preto sme museli postupne siahať po veciach, ktoré neboli štandardné, boli náročné a na trhu ich robilo málo subjektov alebo nikto. Šli sme do rizika, ktoré je s tým spojené, a ako súkromná firma sme ho boli ochotní znášať, a to na rozdiel od korporácií alebo firiem, ktoré sa venovali overeným biznis modelom. Čiže tých udalostí po ceste bolo veľa, nedá sa všetky spomenúť, lebo každý rok, či už 93., alebo aj 2017., je vždy spojený s nejakými míľnikmi. Sú to prijaté rozhodnutia aj za horizontom jedného roka a človek ich musí urobiť. Musí na seba zobrať riziko za výsledok, aby aj v ďalších rokoch mohla firma pôsobiť, mala z čoho produkovať alebo niečo vytvárať.

Menili firmu projekty alebo fúzie?

V roku 1993 sme pre poisťovňu ERGO dodávali počítačovú infraštruktúru asi za 300 000 slovenských korún. Dnes je to rádovo milión eur. A pamätám si, že sme si veľkú časť tých peňazí museli požičať od môjho kamaráta, ktorý mi každý týždeň volal, kedy mu ich konečne vrátim. Tento projekt nám v začiatku veľmi pomohol a veľa aktivít odštartoval. S firmou sú, samozrejme, spojené ďalšie kľúčové udalosti, keď sme fúzovali s UNIT-om alebo keď sme kúpili prvú menšiu firmu Protect e-Data. Potom sme kúpili rad ďalších firiem. Posunuli nás hlavne projekty v oblasti dopravy, najmä technologická časť mýtneho systému pre Skytoll. Ale posunuli nás aj prvá zmluva s Eurotelom (dnes už Telekomom) alebo práca pre prvú banku. Zvyknem vravieť, že každý rok prináša svoje naj, ale najdôležitejšie sú rozhodnutia, ktoré musíme urobiť.

Spomínaš si na niektoré významné rozhodnutia, ktoré ste museli urobiť ako akcionári?

Tak ako sú dobré rozhodnutia, tak je aj rad tých zlých. Ťažko niektoré hodnotiť ako veľmi zlé, lebo rozhodnutia sa robia za daných podmienok a v danom čase. A dokonca sa to nedá ani dobre vyhodnotiť, pretože si nevieme overiť, ako by to dopadlo pri opačnom rozhodnutí. V každom prípade sme urobili rad zlých rozhodnutí, ktoré sa podpísali na mnohých veciach. Investovali sme veľa peňazí do elektronického podpisu, z čoho nikdy nevznikol žiaden väčší projekt. Ale nemôžeme povedať, že by to rozhodnutie bolo vyslovene zlé. Dnes máme solídne know-how, ktoré využívame v aktuálnych projektoch súvisiacich s riadením obehu dokumentov, elektronickými schránkami alebo GDPR. Z kategórie ťažkých sú rozhodnutia pracovať pre štát. Prináša to so sebou zvýšené náklady v dlhom procese obstarávania a aj veľmi negatívne PR. Ísť do projektu pre štátnu inštitúciu a čeliť mnohokrát nezmyselnému mediálnemu tlaku a konštrukciám je únavné a neprimerané. Ale keby sme robili len pre komerčnú sféru, tak dnes nie sme ôsmou najväčšou firmou na trhu (podľa pridanej hodnoty) a IT hráčom s takmer tristo zamestnancami a obratom 60 mil. eur.

Je teda práca pre verejnú správu pre TEMPEST dôležitá?

Áno. A je dôležitá aj preto, lebo zákazníci i my máme možnosť siahnuť si na technológie, ktoré nikto iný v tejto republike nemá. Nedokáže ich pokryť finančne, rozmerovo, ani dopadovo. Štát je v celej V4 kľúčový investor v informatike. Zároveň z mnohých nadnárodných firiem na Slovensku odchádzajú manažmenty, ktoré mali rozhodovacie kompetencie, a s nimi odchádza aj lokálny biznis. Spomeniem napríklad UniCredit, ale aj našich partnerov ako IBM, HPE alebo Cisco. A je podľa môjho názoru prirodzené, že ak má väčšina týchto firiem centrály inde, tak robí investície inde. Investujú v domovských krajinách. Erste Group väčšinu zásadných rozhodnutí prijme v zahraničí, a tak majú bližšie k projektom dodávatelia zo zahraničia a nie slovenské firmy. A to aj napriek tomu, že máme lepšie ceny, prijateľnejšie služby, sme rýchlejší, efektívnejší a máme výsledky.

Keď sa pozrieš dnes na trh, čomu by sa mal TEMPEST venovať v najbližšom období?

Každá firma, nielen v IT, musí dnes veľmi racionálne zvažovať buzzwordy, ktoré prichádzajú so schopnosťou nejaký produkt umiestniť na trh. V TEMPEST-e je každá investícia do nových technológií silne zvažovaná. Znamená to, že firma sa v prvom rade venuje tomu, čo chcú naši zákazníci, a pracuje na veciach, o ktorých si myslíme, že budú zákazníci potrebovať. Myslím si, že treba mať racionálnu ambíciu, sledovať trendy a vyvíjať sa v rámci trendov, ale robiť to tak, aby sme v prvom rade boli schopní dodávať kvalitné, užitočné riešenia. Svet ide tak rýchlo, že my nie sme schopní obsiahnuť všetko nové. Z každej množiny si treba vždy vybrať veci, ktoré sú pre tú firmu kľúčové, vyvíjať sa a, samozrejme, očakávať, že naši zákazníci chcú ísť rovnakým smerom.

Čo tvorí TEMPEST dnes? Aké vlastnosti by si firme pripísal, keby bola človekom?

Spoľahlivosť, lojalitu, dôveru na všetkých úrovniach spolupráce a kvalitný vzťah so zákazníkom vysoko nad rámec uzavretých dohôd. Zákazníci nás vnímajú ako univerzálnych a spoľahlivých, potvrdzujú nám to prieskumy. Na jednej strane, je to dobré, na druhej strane, nie sme konkrétne vymedzení v nejakej oblasti IT. Pokrývame veľmi široké spektrum IT. A správna otázka je, či môžeme s univerzálnosťou dlho žiť. Osobne si myslím, že univerzálnosť je základom toho, aby nás neobišiel žiaden väčší, zaujímavý projekt. Ale na druhej strane, v každej oblasti tej „univerzálnosti“ musíme dosahovať nadštandardnú kvalitu. To znamená, že by nás nemal poraziť malý hráč. Keď potrebuje zákazník svedomitého dodávateľa na niekoľko rokov, tak v prvom rade očakáva stabilitu a v druhom rade dlhodobú vysokú kvalitu. Univerzálnosť je podľa mňa tiež schopnosť, ktorú tu nemá hociktorá firma. My investujeme viac do stability ako do buzzwordov. A to má tiež svoju hodnotu.

Čo by sa malo vo firme zmeniť, aby fungovala ešte lepšie?

No keby sme toto vedeli, tak jednoducho to už dávno urobíme. Myslím si, že v prvom rade treba stavať na šikovných ľuďoch, ktorí v TEMPEST-e pracujú dlhší čas. Tí ľudia si preskákali aj dobré, aj zlé obdobie, a tak získali veľa skúseností. Firma ich musí mať, musí mať svoju dušu, musí mať svoju emóciu. TEMPEST musí byť schopný s ľuďmi, so skúsenosťami a s emóciami narábať. A musíme si uvedomiť, že už nie sme dvadsaťpäťroční mládenci. Vo firme majú kľúčoví ľudia v priemere štyridsať a viac.
Uvedomujem si, že stabilita je vykúpená radom pocitov, ako keby to zaspalo alebo to nežije tak ako pred desiatimi rokmi. Chápem, že veľa mladých kolegov si myslí, že sa tu nič dynamické nedeje, že niekde inde sa viac žúruje, že inde sú „cool“ projekty a podobne. Rovnako ako v rodine, aj vo firme by mal byť mix rôznych generácií. Základom pre prirodzený vývoj je prijať každý rok dostatok šikovných mladých ľudí, z ktorých tu nejaká časť zostane a obohatia našu kultúru o nové myšlienky, pohľady a, samozrejme, budú mať ambíciu ťahať to ďalej.

Názory zamestnancov

Čo je dnes vo firme iné ako v minulosti?

Boli to zaujímavé časy. Všetko prudko rástlo. Nastúpil som na obchodno-manažérsku pozíciu do network tímu a mojou úlohou bolo ho rozvíjať. Neskôr som sa venoval oddeleniu outsourcingu, ktoré potom prevzal iný kolega. Od tých čias obchodujem. Predtým sme si všetko zakričali na chodbe a každý vo firme vedel, čo sa deje, čo sa realizuje a kto je kto. Dnes nepoznám takmer polovicu ľudí v organizačnej štruktúre.
TEMPEST podľa mňa menilo niekoľko udalostí. Jednou z nich bol prechod softvérového tímu do Ability Development a prevzatie tejto firmy Datalanom. Pozitívne však vnímam fúziu s Unitom, ktorá okrem iných vecí posilnila obchodný tím ďalšími account manažérmi. Túto firmu ovplyvnili aj ďalšie veľké zmeny, ale všetko je o ľuďoch, kultúre a povahách všetkých, ktorí firmu tvoria. TEMPEST je dobrá firma, ktorá zo mňa vychovala lojálneho zamestnanca. Technologicky sme podľa mňa špička v IT priemysle. Prežil som tu naozaj veľký kus života.

Erik Francisci, 17 rokov v TEMPEST-e account manažér TEMPEST

V prvých rokoch po príchode do firmy som každé ráno stretol všetkých zamestnancov, vrátane vedenia firmy. Dnes sa vidíme už len na firemných podujatiach a aj to nie všetci na všetkých. Za obdobie cca 19 rokov sa v TEMPEST-e zmenilo takmer všetko, zákazníci, nástroje, problémy, riešenia a hlavne my sami. Firmu podľa mňa silne ovplyvnili akvizície a zmeny organizačnej štruktúry.

Rastislav Daniš, 19 rokov v TEMPEST-e vedúci oddelenia Infraštruktúrny manažment divízie Ambit

Od nástupu v TEMPEST-e pred mnohými rokmi mám vlastne rovnako široký zaber v rámci vývoja softvéru. Pripravujem technické analýzy a dizajn, implementujem, testujem a poskytujem technickú podporu. Činnosti sa v mojej oblasti totiž veľmi nemenia, mení sa skôr technológia a prístupy, ako je to v IT branži obvyklé. Ako najväčšie zmeny som vnímal procesy štandardizácie a certifikácie systému riadenia a vývoja softvéru. Ďalej to boli spojenia s ďalšími firmami, čo prinieslo nové možnosti a samozrejme aj nových kolegov a kolegyne.

Marek Dzurko, 16 rokov v TEMPEST-e programátor/analytik TEMPEST

TEMPEST, Jan Kraus a hostia 2017

Video z podujatia k 25 výročiu firmy


Ďalšie podujatia nájdete na tempest.sk/podujatia.